Изберете своя ценови план

 • Осинови пенсионер

  100BGL
  Всеки месец
  Подпомагайте на баба или дядо всеки месец!
   
  • Подсигуряване на хранителни продукти или социална кухня.
  • Получавате информация от първа ръка със снимков материал.
  • Така ще подсигурите най важното на беден възрастен човек
  • Не е много, но е протегната ръка към баба или дядо в нужда
  • Да бъдем хора и не ги забравяме...
  • Благодарим ви!